Ravnanje z odpadki iz zdravstva

Izkoristite prednosti izkušene ekipe, ki bo skupaj z vami izdelala najugodnejšo strategijo in predlagala rešitve za ustanove s področja zdravstva. Zdravstvene ustanove, kot so bolnice, klinike ali laboratoriji, imajo pri sistemu gospodarjenja z odpadki zaradi posebnega značaja in količine nastalih odpadkov pogosto drugačne zahteve. Po natančnem pregledu in analizi obstoječe situacije, ob upoštevanju vaših želja in zahtev skupaj z vami izdelamo ustrezno strategijo gospodarjenja z odpadki.

Naše storitve zagotavljajo:

  • Obdelavo vseh vrst odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo.
  • V skladu s predpisi zahtevane zbirne posode za odpadke iz zdravstva.
  • Kontejnerje za ločeno zbiranje frakcij.
  • Stiskalnice (press kontejnerjev) za posamezne frakcije, glede na potrebe tudi vodotesne in z zvočno izolacijo.
  • Podporo s strani strokovnjaka za ravnanje z nevarnimi in nenevarnimi odpadki.
  • Izobraževanja glede ustreznega ločevanja odpadkov.
  • Izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki.

Prednosti za vas:

  • Zagotavljanje ustrezne podpore strokovno usposobljenega kadra.
  • Če želite, vam nudimo tudi strokovno podporo pri organizaciji pravilnega ločevanja in ravnanja z odpadki na mestu njihovega nastanka.

Ravnanje z odpadki iz zdravstva

gesundheitswesen

loesungen_gesundheitswesen