Upravljanje z zbirnimi centri ločenih frakcij

Zbiranje ločenih frakcij in odpadne embalaže je obvezno v občinah z več kot 3000 prebivalci. Družba Saubermacher Slovenija v sodelovanju z občinami poskrbi za izdelavo idejnih zasnov zbirnega centra, njegovo izgradnjo, potrebno opremo, upravljanje ter končno oskrbo s prevzetimi odpadki. Zbirni centri so podaljšana roka za zbiranje odpadkov, ki jih občani ne morejo oddati na svojih prevzemnih mestih ali ekoloških otokih.

Na zbirni center lahko dostavite: kosovne odpadke, les, okna, gradbene odpadke, eternitne plošče, heraklit, gips plošče, karton, zeleni rez, staro železo, plastiko. Na zbirnem centru prevzemamo tudi nevarne odpadke: stare barve in lake, stara mineralna olja, stara jedilna olja od fritiranja in stara zdravila, vse do pesticidov, kislin in lugov, odpadkov iz delavnic in baterij, vse do EE-opreme, televizorjev, hladilnikov in bele tehnike.

Vaše prednosti:

  • izdelamo idejno zasnovo, skladno z občinskimi prostorskimi možnostmi in potrebami glede vrst in količin odpadkov ter skladno s predpisi,
  • zagotovimo strokovno prevzemanje odpadkov in ravnanje z njimi, vključno s sprotnim odvozom in končno odstranitvijo le-teh,
  • zbirni centri predstavljajo prednost pri zbiranju odpadkov, saj omogočajo prevzem odpadkov, ki mnogokrat končajo na divjih odlagališčih.

Upravljanje z zbirnim centrom ločenih frakcij

sammelzentrum

altstoffsammelzentren