Sporočila za javnost

Podelitev 15-letne koncesije

24.01.2018

Podpis 15-letne koncesijske pogodbe s 6 občinami UE Lenart