Sporočila za javnost

Na novo u rejeno zbiranje ločenih frakcij za občanke in občane Občine Gornja Radgona

09.10.2013

Odprtje novega zbirnega centra

9. o ktobra 2013 je v Občini Gornja Radgona v industrijski coni med poslopjem Reflex i n M Trade pričel obratovati povsem nov zbirni center za ločene frakcije za potrebe občanov. K pristopu ureditve slednjega je občina pristopila skupaj z izvajalcem gospodarske javne službe za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov družbo Saubermacher S lovenija, d.o.o.

Sporočila za javnost (PDF)

Voznik park bogatejši za novo delovno vozilo Kanal-jet

14.05.2013

Nakup novega delovnega vozila prinaša 4 dodatna delovna mesta

Vozni park podjetja Saubermacher Slovenija šteje okrog 110 vozil, katerim smo v mesecu maju dodali še eno, novo delovno vozilo Kanal-jet . Slednje je bilo z 30 % financirano iz strani Ministrstva Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zaradi tehničnih specifikacij novega vozila bomo v podjetju zaposlili dodatne 4 osebe.

Sporočila za javnost (PDF)

Podeljena tokrat že 2 . Saubermacherjeva okoljska nagrada

14.05.2013

1.500 EUR nagrade diplomantki univerze v Mariboru

Pomen odgovornega ravnanja do okolja in skrb za ustrezno ravnanje z odpadki sta temeljni vodili, ki jim sl edimo vseskozi zadnjih 23 let prisotnosti v slovenskem prostoru . Prav zaradi tega smo se znova odločili podeliti tokrat že 2. Saubermacherjevo okoljsko nagrado, ki je tudi letos vzpodbudila k razmišljanju tiste mlade upe, ki se zavedajo pomena odgovornega ravnanja do okolja. Svoja dela je prijavilo kar 12 diplomantov, izmed katerih je strokovna komisija nato izbrala 7 del, ki so prišla v ožji izbor. Tokratna denarna nagrada za najbolj izvirno nalogo pa je letos šla v roke diplomantki Univerze v Mariboru.

Sporočila za javnost (PDF)

Biotehniška šola Maribor obiskala zbirni center v Lenartu

15.04.2013

V mesecu aprilu , natančneje 15. 4. 2013, so se na ogled zbirnega centra v Lenartu in na spoznaven dan o ustreznem ločevanju odpadkov odpravili v Biotehniški šoli iz Maribora. Srednješolci so bili navdušeni nad postopkom zbiranja odpadkov, kot zanimivost pa smo jim v podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o., predstavili tudi postopek recikliranja izrabljenih motornih vozil.

Sporočila za javnost (PDF)

Nov sistem zbiranja odpadkov v Občini Zreče

28.03.2013

Potrjene nove cene izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Občinski svet občine Zreče, na svoji 18. redni seji, 27. 3. 2013, obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen izv ajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zreče. S prejemom elaborata se nadgrajuje obstoječi sistem zbiranja komunalnih odpadkov, z več ločevanja odpadkov na izvoru njihovega nastajanja.

Sporočila za javnost (PDF)