Sporočila za javnost

Na novo u rejeno zbiranje ločenih frakcij za občanke in občane Občine Gornja Radgona

09.10.2013

Odprtje novega zbirnega centra

9. o ktobra 2013 je v Občini Gornja Radgona v industrijski coni med poslopjem Reflex i n M Trade pričel obratovati povsem nov zbirni center za ločene frakcije za potrebe občanov. K pristopu ureditve slednjega je občina pristopila skupaj z izvajalcem gospodarske javne službe za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov družbo Saubermacher S lovenija, d.o.o.

Sporočila za javnost (PDF)

[Translate to Slowenisch:] Stockerau blüht auf - mit einem „Public Private Partnership“

11.09.2019

[Translate to Slowenisch:] Stockerau sagt Ja zu „Staat und Privat“, denn die niederösterreichische Gemeinde setzt im Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft mit Saubermacher auf die Zusammenarbeit mit einem Abfallwirtschaftsunternehmen und PPP-Experten. Durch das Erfolgsmodell „Public Private Partnership“ werden zukünftig die Geschäftsfelder des privaten Entsorgers und Verwerters mit der bestehenden kommunalen Infrastruktur in Stockerau verbunden.

Pressemitteilung (PDF)

Voznik park bogatejši za novo delovno vozilo Kanal-jet

14.05.2013

Nakup novega delovnega vozila prinaša 4 dodatna delovna mesta

Vozni park podjetja Saubermacher Slovenija šteje okrog 110 vozil, katerim smo v mesecu maju dodali še eno, novo delovno vozilo Kanal-jet . Slednje je bilo z 30 % financirano iz strani Ministrstva Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zaradi tehničnih specifikacij novega vozila bomo v podjetju zaposlili dodatne 4 osebe.

Sporočila za javnost (PDF)

Podeljena tokrat že 2 . Saubermacherjeva okoljska nagrada

14.05.2013

1.500 EUR nagrade diplomantki univerze v Mariboru

Pomen odgovornega ravnanja do okolja in skrb za ustrezno ravnanje z odpadki sta temeljni vodili, ki jim sl edimo vseskozi zadnjih 23 let prisotnosti v slovenskem prostoru . Prav zaradi tega smo se znova odločili podeliti tokrat že 2. Saubermacherjevo okoljsko nagrado, ki je tudi letos vzpodbudila k razmišljanju tiste mlade upe, ki se zavedajo pomena odgovornega ravnanja do okolja. Svoja dela je prijavilo kar 12 diplomantov, izmed katerih je strokovna komisija nato izbrala 7 del, ki so prišla v ožji izbor. Tokratna denarna nagrada za najbolj izvirno nalogo pa je letos šla v roke diplomantki Univerze v Mariboru.

Sporočila za javnost (PDF)

Biotehniška šola Maribor obiskala zbirni center v Lenartu

15.04.2013

V mesecu aprilu , natančneje 15. 4. 2013, so se na ogled zbirnega centra v Lenartu in na spoznaven dan o ustreznem ločevanju odpadkov odpravili v Biotehniški šoli iz Maribora. Srednješolci so bili navdušeni nad postopkom zbiranja odpadkov, kot zanimivost pa smo jim v podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o., predstavili tudi postopek recikliranja izrabljenih motornih vozil.

Sporočila za javnost (PDF)

Nov sistem zbiranja odpadkov v Občini Zreče

28.03.2013

Potrjene nove cene izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Občinski svet občine Zreče, na svoji 18. redni seji, 27. 3. 2013, obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen izv ajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zreče. S prejemom elaborata se nadgrajuje obstoječi sistem zbiranja komunalnih odpadkov, z več ločevanja odpadkov na izvoru njihovega nastajanja.

Sporočila za javnost (PDF)