Sporočila za javnost

Občina Zreče in Občina Vitanje podpisali pogodbo z družbo Saubermacher Slovenija

08.11.2011

Dne 8. novembra je v Zrečah potekal svečan podpis koncesijske pogodbe med Občino Zreče in podjetjem Saubermacher Slovenija ter Občino Vitanje in Saubermacher Slovenija. Podjetje SM Slovenija je bilo izbrano na podlagi najbolj ugodne in najprimernejše ponudbe.

Sporočila za javnost (PDF)

Saubermacher Slovenija med najboljšimi tujimi naložbeniki

14.10.2011

Podeljena FDI Award Slovenia 2011

Včeraj je na ljubljanskem gradu potekala podelitev FDI Award Slovenia 2011, kjer so javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, gospodarsko ministrstvo in The Slovenia Times v sklopu FDI Summit 2011 izbirala najbolijše tuje naložbenike. Nagrado FDI Award Slovenia ja tako prejelo naše podjetje Saubermacher Slovenija, ob njemu pa tudi podjetji Julon in Ertl Glas Steklo.

Sporočila za javnost (PDF)

Otroci Osnovne šole Sveta Trojica obiskali center za ravnanje z odpadki v Lenartu

30.09.2011

Saubermacher Slovenija krepi sodelovanje s šolami

Okrog 77 učencev in učenk Osnovne šole Sveta Trojica se je odpravilo na ogled centra za ravnanje z odpadki Saubermacher Slovenija v Lenartu. Ekskurzija je potekala v okviru eko dneva na njihovi šoli, kjer so si otroci sprva prišli ogledat center, kasneje pa je sledila tudi strokovna predstavitev na šoli, pod naslovom »Ločeno zbiranje odpadkov«.

Sporočila za javnost (PDF)

Matični koncern Saubermacher iz Avstrije prenaša znanje in izkušnje v vse države, tudi v Slovenij o

30.09.2011

Predstavniki matičnega koncerna Saubermacher v Kidričevem

Predstavniki matične družbe Saubermacher iz Avstrije so v petek, 30. s eptembra, v Kidričevem izvedli vsakoletno srečanje z izmenjavo znanj in izkušenj. Poleg izmenjave izkušenj je sledil tudi ogled centra in obisk župana, ki je bil nad obiskom vidno zadovoljen.

Sporočila za javnost (PDF)

Uvajanje novega sistema zbiranja komunalnih odpadkov

08.09.2011

Ločevanje odpadkov je dologročna naložba

Odpadki že od nekdaj predstavljajo pereč problem v svetu. Zato, da bi se obvarovalo okolje pred vedno bolj negativnimi in škodljivim i vplivi nastajajočih odpadkov, je bilo potrebno vzpostaviti uč inkovit sistem za celovito reševanje problematike odpadkov, z njihovim organiziranim zbiranjem, obdelavo, predelavo ter varnim končnim odstranjevanjem. Slednje je podjetju Saubermacher Slovenija v zgoraj omenjenih občinah uspešno uspelo.

Sporočila za javnost (PDF)

Predstavnika Podjetja Talum d.d., na ogledu centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Avstriji

28.06.2011

Podpora obnovi centra Kidričevo

Podjetje Saubermacher Slovenija se v industrijsk i coni Talum nahaja vse od leta 2007, ko so tudi uradno prevzeli tamkajšnjo nekdanje podjetje Eko-les. Ob prevzemu se je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. zavezalo, da bo v prihodnjih nekaj letih center posodobilo, saj je o tem razmišljajo že predhod no podjetje, ki je bilo od svoje ustanovitve dalje vodilno podjetje in pravzaprav eno izmed redkih, ki je izvajalo storitve prevzemanja nevarnih odpadkov v Sloveni ji. Da bi predstavnikom podjetja Talum pokazali, kakšni so načrti v prihodnje, in kaj naj bi posodobitev doprinesla, so jih povabili na ogled podobnega centra v Avstriji.

Sporočila za javnost (PDF)

Certifikati dokazujejo ustrezno strokovnost

23.06.2011

MODERNIZACIJA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI KIDRIČEVO VSE BLIŽE
Občinska komisija bo nadzirala potek modernizacije centra

Center za ravnanje z nevarnimi in nenevarnimi odpadki Kidričevo se vse bolj bliža uresničitvi. Občanke in občani Občine Kidričevo so v tem času prejeli kar nekaj pojasnil o strokovnosti in varnosti, ki jo bo vključeval nov center, ogledali pa so si tudi podoben center v Avstriji. Ustrezno st delovanja obnovljenega centra dokazujejo tudi pridobljeni certifikati ISO 9001 (vodenje kakovosti), ISO 14001 (ravnanje z okoljem) in OHSAS 18001 (vodenje poklicnega zdravja in varnosti). Na nedavnem srečanju so prebivalci Kidričevega podprli predlog dr užbe Saubermacher o ustanovitvi komisije, ki bo budno spremljala potek modernizacije centra za ravnanje z odpadki.

Sporočila za javnost (PDF)

Zbranih novih 4.500 kg zamaškov za Gala

21.06.2011

Humanitarna akcija zbiranja zamaškov za Gala, ki se je pričela konec oktobra lansko leto v sodelovanju z mariborskim nakupovalnim središčem Europark, je navdušila mnoge. Kar naenkrat zamaški niso več romali v koše za smeti, temveč so jih ljudje skrbno zbirali in jih hranili. Akcija, da bi Galu lahko kupili primerno osebno vozilo, v katerem bi se lahko varno prevažal na vozičku, je ta ko dosegla svoj cilj.

Sporočila za javnost (PDF)

Otroci Osnovne šole Sveta Ana obiskali center za ravnanje z odpadki v Lenartu

13.06.2011

Saubermacher Slovenija krepi sodelovanje s šolami

Drugi razred Osnovne šole Sveta Ana se je v pretekle m tednu odločil in svoje otroke popeljal na ogled centra za ravnanje z odpadki Saubermacher Slovenija v Lenartu . Ekskurzija je potekala v okviru tehniškega dneva na njihovi šoli, otroci pa so center zapustili vidno zadovoljni in z veliko novega znanja.

Sporočila za javnost (PDF)

Ogled delegacije iz Kidričevega objektov družbe Saubermacher Dienstleistungs AG v Unterpremstättnu in Retznei-ju

09.06.2011

Krajani z ogledom zadovoljni

Zaradi številnih vprašanj in nejasnos ti, ki so se porodile krajanom Občine Kidričevo o obnovi centra za ravnanje z odpadki, se je družba Saubermacher Slovenija odločila, da jih odpelje na ogled sorodnega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki, še večjega tovrstnega centra v okolici Graza. Center v Unterpremstättnu velja za enega največjih centrov, saj meri kar 30.000 kvadratnih metrov. Na lokaciji se nahaja tudi najmodernejš a tovrstn a naprava za predelavo odpadne električne in elektronske opreme na področju Alpe-Jadran, ki obratuje okrog 6 mes ecev, v njej pa je zaposlenih nekaj več kot 115 ljudi.

Sporočila za javnost (PDF)

Očiščena ekonomska - Boldirjeva jama v Občini Kidričevo

04.06.2011

Čistilna akcija za bolj čisto okolje

Da bi uredili tudi tiste najbolj skrite kotičke Občine Kidričevo, so podjetje Sauberma cher Slovenija, Čisto mesto Ptuj in Občina Kidričevo to soboto organizirali čistilno akcijo Ekonomske - Boldirjeve jame. Od 9.00 ure do 13 .00 ure popoldan se je akciji pridružilo več kot 100 občank in občanov, ki cenijo skrb za okolje in boljše življenje v njihovem kraju.

Sporočila za javnost (PDF)

Podjetje Saubermacher Slovenija krajanom Kidričevega predstavili vsebino centra za ravnanje z odpadki

18.05.2011

Zbor krajanov Občine Kidričevo

Na ponudbo Občine Kidričevo se je 18. maja v prostorih Osnovne šole Kidričevo odvijal zbor krajanov, kjer se je dodobra predstavilo, kaj vse bo obnovljen center za ravnanje z odpadki vključeval in kako bo izgledal. Zbora se je udeležilo okrog 30 krajanov, manjkali pa niso niti vidni člani civilne iniciative, med njimi tudi njen predsednik, Branko Štrucelj.

Sporočila za javnost (PDF)