Ravnanje z odpadnim steklom

Odpadno steklo je pomembna sekundarna surovina v reciklažnem krogotoku, ker omogoča 100-odstotno ponovno uporabo. Uporabno je predvsem pri proizvodnji novega stekla, pri čemer se prihrani veliko energije in primarnih surovin. Omogočamo dostavo primernih zabojnikov za zbiranje in poskrbimo za reden odvoz ter posredovanje zbranega stekla v nadaljnjo predelavo.

Med odpadno steklo ne spada/-jo:

  • okensko in drugo ravno steklo
  • kozarci
  • ogledala
  • keramika
  • pokrovi iz kovine ali plastike

Ravnanje z odpadnim steklom

altglas

altglas