Čiščenje proizvodnih površin

Za podaljšanje življenjske dobe industrijskih naprav, objektov in opreme je pomembno redno vzdrževanje in čiščenje. Redna vzdrževanja preprečujejo okvare in prekinitev obratovanja, obenem pa se s profesionalnim čiščenjem odstranijo obloge in umazanija, s čimer se delovanje naprav in druge opreme podaljša. Pomagamo tudi pri koordinaciji celotnega projekta in po potrebi odstranimo odslužene strojne dele.

Saubermacher poskrbi za specializirano čiščenje:

 • proizvodnih površin, skladišč in drugih prostorov
 • strojev, naprav in druge opreme
 • opreme za skladiščenje tekočin in prenos le-teh (cisterne, cevovodi)
 • prezračevalnih sistemov
 • kanalizacije
 • parkirišč, cest
 • industrijskih zemljišč oz. zemljin
 • oken, sten in streh

Prednosti za vas:

 • Povečanje varnosti pri delu za vaše zaposlene.
 • Enostavno komuniciranje, z eno osebo za vse storitve.
 • Prilagojenost vašim tehnološkim kompleksom.
 • Ni prekinitev obratovanja, saj tovrstne storitve opravljamo čez vikend ali izven obratovalnega časa.
 • Sodobni in inovativni postopki čiščenja.
 • Optimiranje stroškov in varnosti s strani kompetentnih svetovalcev in strokovnega znanja z izkušnjami.

Čiščenje proizvodnih površin

industrie

industrie