Premišljene rešitve

Za vas se potrudimo! Naši strokovnjaki analizirajo aktualno stanje in izdelajo odgovorno rešitev za odgovorno gospodarjenje z odpadki. Z našimi premišljenimi rešitvami, večletnimi izkušnjami in znanje optimiramo vaše procese pri gospodarjenju z odpadki in vam pomagamo pri znižanju vaših stroškov. Fleksibilno reagiramo na spremembe v vašem obratovanju, prilagodimo interval odvoza in logistične rešitve ter ostalo opremo. Skupaj z vami razvijamo primerne rešitve in jih prenesemo v prakso.

Namen vseh premišljenih rešitev je, da se vi posvetite osnovni dejavnosti. Zato te rešitve niso samo ekološko pomembne in učinkovite, temveč imajo tudi ekonomske prednosti.

Naše oporne točke so:

  • sekundarna surovina namesto odpadka
  • logistika
  • management posod
  • ločevanje odpadkov

Prednosti za vas:

  • Zagotavljanje surovin z vračanjem surovin proizvodnji.
  • Oprimiranje stroškov z izpostavljanjem predlogov za izboljšave oz. potencial za prihranke.
  • Povečanje učinkovitosti z optimiranjem tokov odpadkov in logističnih potekov.
  • Potencial pri sortiranju vrednih surovin za nadaljnjo predelavo.
  • Trajnostne rešitve z ekološkega in ekonomskega vidika.

Premišljene rešitve

intelligente_loesungen

intelligente_loesungen