Ravnanje z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki

V velikih kuhinjah, jedilnicah ali gostinskih obratih nenehno nastanejo ostanki hrane. To hitro pokvarljivo blago se mora čim prej nadzorovano in varno odstraniti.


Odločite se za strokovno rešitev zbiranja in odstranjevanja, ki vam ga nudi družba Saubermacher Slovenija. Individualni intervali odvoza in premišljen sistem predelave in recikliranja zagotavlja hitro, varno in ugodno rešitev.

Storitve prilagodimo: gostinskim obratom (restavracije, gostišča, hoteli in catering), organizatorjem prireditev, kuhinjam in menzam, domovom za ostarele in kuhinjam v bolnišnicah, šolah, vojašnicah...

Zagotavljamo 3-kratno varnost:

  • zbiranje na mestu nastanka
  • prevzem in prevoz v zamenljivih zbirnih posodah
  • predaja v predelavo in sledljivost od prevzema naprej

Navodilo za ločevanje odpadkov

Prednosti za vas:

  • prilagojen interval odvoza
  • hitra in strokovna izvedba
  • varnost in sledljivost postopka

Ravnanje z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki

kuechenabfaelle

entsorgung_von_kuechen-_und_speiseabfaellen