Ravnanje z odpadnim papirjem in kartonom

Star papir in karton sta pomembni sekundarni surovini za papirno industrijo. Ob papirju in kartonu, sem uvrščamo tudi valovito lepenko, ne glede na to, ali je v obliki embalaže ali ne. Saubermacher vam za zbiranje starega papirja in kartona nudi posode v različnih velikostih in poskrbi za reden odvoz. Pri večjih količinah, nastalih v podjetjih ali trgovskih centrih, postavimo tudi večje kontejnerje ali zvonove. Pravilno razvrščen star papir se preda papirni industriji in služi kot surovina za proizvodnjo novih papirnih izdelkov. S tem ne varujemo samo naših gozdov, ampak za dve tretjini zmanjšamo porabo energije in tako varujemo tudi okolje.

Med star papir spada/-jo:

 • časopis, revije, katalogi in prospekti
 • knjige in zvezki
 • ovojni papir
 • pisemski papir
 • kuverte
 • kartoni od zamrznjenih živil
 • vrečke in nosilne vrečke iz papirja
 • embalaža za jajca iz lepenke

Prednosti za vas:

 • individualno prilagojeni interval odvoza
 • količini prilagojena velikost zabojnika
 • usklajenost velikosti zabojnika in intervala odvoza za prihranek prostora

 

Navodilo za ločevanje odpadkov

Ravnanje z odpadnim papirjem in kartonom

altpapier

altpapiersammlung