O nas

Skrb za življenja vredno okolje je temelj in vodilo, ki naše podjetje že več kot četrt stoletja usmerja k izvajanju storitev gospodarnega ravnanja z odpadki. Dobri dve desetletji sta tisti, ki sta omogočili, da se še kako radi spomnimo svojih začetkov, ki segajo v leto 1990, ko je podjetje kot prvo v nekdanji Jugoslaviji v Lenartu pričelo uvajati ločeno zbiranje odpadkov po sistemu BioPaS. V sedanjo organizacijsko obliko se je družba Saubermacher Slovenija oblikovala poleti 2007, ko so se združile družbe Saubermacher Slovenija, Letnik-Saubermacher in Eko les.

Takrat se je pričela pisati naša zgodba, ki so ji v vseh teh letih mnogi priznali kakovost in transparentnost. Poleg vseh potrebnih certifikatov kakovosti smo namreč v podjetju leta 2011 med drugim prejeli priznanje FDI Award Slovenia, ki ga podeljuje Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) z Ministrstva za gospodarstvo, priznanje The Slovenia Times za najboljšega tujega investitorja ter priznanje podjetja BISNODE za najvišjo bonitetno odličnost (AAA) v zadnjih treh poslovnih letih.

Medtem ko sta življenje in pot našega dela na zemljevidu Slovenije razdeljena med pet strateško raznolikih in za naš obstoj pomembnih lokacij, ima matična družba in stoodstotna lastnica našega podjetja, podjetje Saubermacher DAG, sedež v avstrijskem Gradcu. Slednje je s svojimi poslovalnicami ali povezanimi in partnerskimi podjetji prisotno v Avstriji, Sloveniji, na Češkem, Madžarskem in v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih. Družba Saubermacher Slovenija je ponosna, da je del tako velike skupine in da v Sloveniji  svoje  strateško raznolike storitve ponuja na omenjenih petih lokacijah.

V Murski Soboti deluje prodajna služba. V Lenartu upravljamo s centrom za ravnanje z odpadki. Osnovne dejavnosti podjetja so izvajanje javnih služb ravnanja z odpadki, razgradnja odpadne električne in elektronske opreme, predelava odpadne embalaže in razgradnja izrabljenih motornih vozil ter zbiranje vseh vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov. V Kidričevem upravljamo center za ravnanje z nevarnimi odpadki, v katerem izvajamo zbiranje in obdelavo nevarnih odpadkov. V centru za ravnanje z odpadki na Vrhniki deluje najmodernejša kompostarna aerobnega tipa za biološke odpadke, hkrati pa izvajamo tudi obdelavo odpadne embalaže. Celotna družba Saubermacher Slovenija ima kapitalski delež še v podjetjih Čisto mesto Ptuj, Ekologija, PUP-Saubermacher, Saubermacher-Komunala, Ekomobil in Eko Plastkom.

Vrednote in vizija našega podjetja so usmerjene v iskanje okolju prijaznih rešitev za različne vrste povzročiteljev odpadkov, kot so gospodinjstva in gospodarski subjekti v proizvodni in storitveni dejavnosti. Temeljno vodilo podjetja Za življenja vredno okolje vključuje partnerski odnos do strank, poslovnih partnerjev, okolja in zaposlenih. Poslanstvo družbe Saubermacher Slovenija je svojim strankam zagotoviti kakovostno ravnanje z odpadki, s sodobno opremo in sodobnimi postopki. S tem želimo prispevati k izboljšanju okolja, ki vpliva na kakovost življenja.

Uprava

Andrej Gomboši

Andrej Gomboši

direktor

T +386 2 620 23 00
E a.gombosi@saubermacher.si

Rudolf Horvat, univ.dipl.prav.

Rudolf Horvat, univ.dipl.prav.

direktor

T +386 2 6202 300
E r.horvat@saubermacher.si

Robert Čajič, spec. ekon.

Robert Čajič, spec. ekon.

direktor

T +386 2 620 23 00
E r.cajic@saubermacher.si

Zgodovina Saubermacherja

1990

1990

Ustanovitev podjetja Saubermacher v Sloveniji (Letnik-Roth)

1990

1990

Uvedba ločenega zbiranja odpadkov po sistemu BioPaS v mestu Lenart

1991

1991

Podpis pogodbe za pilotni projekt ločenega zbiranja odpadkov v mestu Murska Sobota

1992

1992

JN IKROS - Integralni koncept ravnanja z odpadki v Sloveniji

1993

1993

Obisk eko sejma, strokovna predavanja o ravnanju z odpadki in varovanju okolja

1996

1996

Mednarodna udeležba na EKO sejmu, na obisku dr. Jani Zore

1998

1998

Podelitev certifikata kakovosti ISO 9001 iz rok ministra za okolje dr. Pavla Gantarja

1999

1999

20 let Saubermacherja v Avstriji

1999

1999

Slovesnost ob praznovanju 20 let Saubermacherja v Avstriji

2001

2001

Zbiranje odpadkov na Mount Everestu pod vodstvom alpinista Wolfganga Faschinga

2001

2001

Selitev v nove poslovne prostore na Sp. Porčič 4/a, Lenart

2002

2002

Slovesna otvoritev centra za ravnanje z odpadki v Lenartu, Sp. Porčič 4/a, ob prisotnosti okoljskega ministra dr. Janeza Kopača

2004

2004

Vstop Slovenije v EU - na mejnem prehodu Šentilj

2006

2006

Podpis koncesije za ravnanje z odpadki v občini Benedikt

2007

2007

Združitev Eko les, Letnik-SM in SM Slovenija v skupno družbo Saubermacher Slovenija d.o.o.

2007

2007

Tiskovna konferenca ob združitvi podjetij

2009

2009

Podpis koncesijske pogodbe v občini Hoče - Slivnica

2009

2009

Slovesna otvoritev CRO Vrhnika d.o.o.

2010

2010

20-letnica družbe Saubermacher Slovenija d.o.o.

2011

2011

Podpis koncesijske pogodbe v občini Zreče

2011

2011

Podpis koncesijske pogodbe z občino Vitanje

2011

2011

Podelitev priznanja FDI AWARD Slovenija

2012

2012

1. okoljska nagrada Saubermacher Slovenija

2012

2012

Obisk predsednika republike Danila Türka v CRO Vrhnika

2013

2013

Podelitev 2. okoljske nagrade Saubermacher Slovenija ob prisotnosti Janeza Potočnika, evropskega komisarja za okolje

2013

2013

Slovesna primopredaja delovnega vozila Kanal Jet s cisterno

2014

2014

Podelitev 3. okoljske nagrade Saubermacher Slovenija

2014

2014

Otvoritev Zbirnega centra odpadkov v Gornji Radgoni

2015

2015

Rušitev objektov v Kidričevem

2015

2015

Dan odprtih vrat v CRO Lenart in primopredaja pet novih delovnih vozil

2015

2015

Praznovanje 25-letnice družbe Saubermacher v Sloveniji

2016

2016

Okrepitev voznega parka 

2017

2017

Otvoritev CRO Kidričevo

2017

2017

Okrepitev voznega parka

2018

2018

Podelitev 15-letne koncesije