Mi prevzemamo odgovornost

ena, prva

Za ljudi

Kot prednostno nalogo vidimo oblikovanje dodane vrednosti za stranko in družbo. Zato pristopamo k zahtevam strank z veliko odgovornostjo. Zagotavljamo inovativne rešitve, prilagojene današnjim in jutrišnjim zahtevam. Za naše zaposlene smo zanesljiv in odgovoren delodajalec. Cenimo osebnost posameznika, podpiramo osebni in poslovni razvoj ter nudimo številne oblike sooblikovanja.

dva, druga

Za okolje 

Zavedamo se svojega vpliva na ljudi in okolje. Zato si prizadevamo vračati sekundarne surovine v snovni krogotok in skrbno ravnamo z viri za naše prihodnje generacije. In zato so transparentnost in vestnost pri vseh ponujenih aktivnostih obdelave in predelave samoumevne. S stalnimi ukrepi za varovanje podnebja skrbimo za zavedanje javnosti o ekoloških temah.

tri, tretji

Za podjetje

Resno upoštevamo poslovna načela in ravnamo preudarno. Ob tem se izrekamo za učinkovito in uspešno oblikovanje procesov v celotni verigi oblikovanja dodane vrednosti. Ravnamo se po jasnih ciljih in razvijamo perspektivo za uspešen nadaljnji razvoj. Stalne izboljšave in uporaba sodobnih tehnologij zagotavljajo konkurenčnost in povečujejo vrednost podjetja.

Za ljudi # slik
Okoljska nagrada Saubermacher Slovenija
Za okolje # slik
Delovni dan vodstva
Za podjetja # slik
Podelitev priznanja FDI AWARD Slovenija
Za ljudi # slik
Okoljska nagrada Saubermacher Slovenija
Za okolje # slik
Delovni dan vodstva
Za podjetja # slik
Podelitev priznanja FDI AWARD Slovenija

Mi sooblikujemo prihodnost

za družbo, regije in ekologijo. Svojo prispevek k oblikovanju krogotoka odpadkov vidimo kot svojo družbeno odgovornost. Kot vodilni v panogi s svojim znanjem  prispevamo k nadaljnjemu razvoju okoljskih standardov. Smo aktiven partner pri sodelovanju na vseh področjih gospodarjenja z odpadki: sodelujemo z zakonodajalcem, raziskovalno-razvojnimi ustanovami in z javnostjo, s katero delimo svoje strokovno znanje. Naša prizadevanja in ideje so bistven prispevek za življenja vredno okolje.