Obvestila za uporabnike

S klikom na ime občine se vam odprejo obvestila za uporabnike storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:

Bled
Gornja Radgona
Hoče - Slivnica

 

 

Sveta Trojica v Slov. goricah
Šentilj
Škofja Loka
Vitanje
Zreče
Železniki