Obvestila za uporabnike

S klikom na ime občine se vam odprejo obvestila za uporabnike storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:

Bled
Gornja Radgona