Ravnanje z nevarnimi odpadki

Poskrbimo za odvoz in okoljsko primerno ter zakonsko določeno predelavo in odstranjevanje vaših nevarnih odpadkov. Ravnanje z nevarnimi odpadki zahteva izpolnjevanje stroge okoljevarstvene zakonodaje, visoko strokovno usposobljenost kadrov in natančnost. Nastale nevarne odpadke prevzamemo na mestu nastanka. Po opravljenih analizah pa se določi najprimernejši kraj odstranitve odpadka.

Nevarni odpadki, ki zahtevajo posebno skrb in ravnanje, so:

 • nevarni delavniški odpadki iz obrti in industrije
 • odpadna mineralna olja
 • odpadna topila, razredčila, ostanki barv, lakov in odpadne kemikalije
 • odpadne emulzije in mulji iz vtranja, rezanja, brušenja...
 • mulji iz čiščenja in vzdrževanja skladiščnih rezervoarjev
 • odpadne baterije, akumulatorji...
 • odpadne krpe, adsorbenti, filtri, obleke, absorbenti...
 • kontaminirane pralne vode, matične lužnice
 • električna in elektronska oprema, neonske svetilke in sijalke

Prednosti za vas:

 • Varen in zanesljiv prevzem odpadkov zagotavlja nemoteno delovanje proizvodnje.
 • Ugodne rešitve so rezultat lastnega skladiščenja in postopkov obdelave.
 • Varni, hitri, ugodni ter okolju prijazni načini končne predelave odpadkov.
 • Strokovnost in izkušenost naših kadrov zagotavlja strokovno svetovanje.
 • Varnost pri transportu, ki je rezultat večletnih izkušenj.
 • Preprost koncept celostnega gospodarjenja z nevarnimi in nenevarnimi odpadki.

Ravnanje z nevarnimi odpadki

gefaehrlicheabfaelle

entsorgung_gefaehrlicher_abfaelle