Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki

Pri opravljanju vsakodnevnih opravil nastajajo odpadki, ki jih ne moremo razvrstiti med ločene frakcije, odpadno embalažo, biološko razgradljive odpadke in jih zato imenujemo mešani komunalni odpadki. Ti odpadki so neuporabni in jih je treba končno oskrbeti na ustrezen način in v skladu s predpisi. Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki zagotavljamo v okviru izvajanja gospodarske javne službe za gospodinjstva ter povzročitelje v storitvenih in proizvodnih dejavnosti.

Prednosti za vas:

  • zagotovitev potrebne opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
  • odvoz odpadkov po vnaprej določenih terminih
  • končna oskrba v skladu s predpisi

Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki

restmuell

restmuell