Ravnanje z odpadki iz obrti, industrije in storitvenih dejavnosti

Današnji pogoji poslovanja gospodarskih družb zahtevajo nenehno prilaganje in iskanje rešitev. Le na ta način se ohranja konkurenčna prednost in obstoj na tržišču. V praksi se je izkazalo, da gospodarski subjekti, ki opravljajo preveč dejavnosti, preprosto ne morejo biti najboljši na vseh področjih svojega delovanja, saj ne dosegajo kakovosti in učinkovitosti zunanjih izvajalcev, ki so specializirani za opravljanje določenih dejavnosti. Uspešna podjetja so tako prišla do spoznanja, da morajo ostati pri izvajanju svojih osnovnih dejavnosti, ki jih dobro poznajo in za katera so najbolj usposobljena. Naša osnovna dejavnost je ravnanje z odpadki in se začne tam, kjer nastajajo vaši odpadki. Ponujamo rešitve za vse odpadke iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, tako nenevarne, kot nevarne. Ponujamo pomoč pri načrtovanju ločenega zbiranja, dobavi potrebne opreme za zbiranje odpadkov, ločevanju odpadkov na izvoru njihovega nastajanja, okolju prijazno predelavo in odstranitev odpadkov v skladu s predpisi ter vodenje evidenc in pripravo poročil.

Saubermacher stavi na ločevanje na izvoru:

  • papirja in kartona
  • stekla
  • biorazgradljivih odpadkov
  • pločevine in aluminija, drugih kovin
  • mešane embalaže
  • nevarnih odpadkov

Navodilo za ločevanje odpadkov

Prednosti za vas:

  • Ena kontaktna oseba za celotno izvedbo storitve.
  • Količinam in vrstam odpadkov prilagojeni zabojniki in kontejnerji.
  • Zmanjšanje časa in stroškov s prilagojenim načrtom ravnanja z odpadki, ki je v praksi preizkušen.

Ravnanje z odpadki iz obrti, industrije in storitvenih dejavnosti

gewerbemuellentsorgung

gewerbemuellentsorgung