Ravnanje z odpadki z gradbišč

Saubermacher vam nudi strokovno pomoč na gradbiščih. Na vsakem gradbišču nastanejo številni odpadki, mi poskrbimo za njihovo pravilno ločevanje v za to namenjenih zabojnikih, s tem prihranimo čas in poskrbimo za optimalen potek gradbeniih del. Pripravimo koncept izvajanja ter poskrbimo za hitro in strokovno izvedbo. Ločeno prevzete vrste odpadkov vključimo v reciklažni krogotok (npr. recikliranje betona, asfalta in zidakov) in varujemo okolje.

Saubermacher vam nudi:

  • postavitev zabojnikov in kontejnerjev
  • recikliranje gradbenih odpadkov
  • pospravljenje, čiščenje prostora
  • čiščenje kanazacijskega priključka (če se pesek in gramoz pravočasno ne izsesata iz kanalizacijskega priključka, lahko ob pričetku obratovanja pride do zamašitev)

Navodilo za ločevanje odpadkov

Vaše prednosti:

  • razbremenitev vodje gradbišča z zanesljivo izvedbo
  • potrebam prilagojene in gospodarne rešitve
  • fleksibilni časi odvoza, zamenjave kontejnerjev
  • minimiranje nevarnosti za nesreče zaradi čistega gradbišča
  • minimiranje stroškov gradbišča

Ravnanje z odpadki z gradbišč

baustellen_services

baustellen_services