Ravnanje z mešano embalažo

Pri zadovoljevanju vsakodnevnih potreb nastaja veliko odvečne embalaže, ki jo je treba zbrati ločeno in zanjo tudi na ustrezen način poskrbeti. Zbiranje plastenk, pločevink, tetrapakov, vrečk, folij idr. zagotavljamo s prevzemanjem pri povzročiteljih odpadkov. Na ta način stranke prihranijo precej časa, ki bi ga sicer porabile za odvoz tovrstnih odpadkov do bližnjega ekološkega otoka ali zbirnega centra. Z ločenim zbiranjem odpadne embalaže prispevamo k učinkovitemu krogotoku vračanja sekundarnih surovin v ponovno uporabo. Z recikliranjem varujemo okolje, z zbranimi sekundarnimi surovinami pa varčujemo s surovinami in energijo za njihovo ponovno proizvodnjo.

Med mešano embalažo spadajo:

 • umetne snovi, plastika
 • sestavljena embalaža (tetrapak)
 • penaste mase
 • aluminij, pločevinke, konzerve
 • bela pločevina
 • stiropor
 • plastične vrečke in folije

Navodilo za ločevanje odpadkov

Prednosti za vas:

 • Zagotovitev vrečk in zabojnikov za zbiranje embalaže.
 • Sprotni odvozi po vnaprej določenih terminih.
 • Odvozi od gospodinjstev, zato jih ni treba odvažati na ekološke otoke ali v zbirni center.
 • Prihranek časa in enostavnost pri rokovanju ter bližini mesta oddaje.
 • Zmanjšanje stroškov, saj se odpadki ne odlagajo.
 • Ustrezna velikost opreme za zbiranje glede na vape dejanske potrebe.

Ravnanje z mešano embalažo

verpackung

verpackung