Saubermacherjev-krogotok ustvarjanja dodane vrednosti

Saubermacher je kompetenten in zanesljiv izvajalec storitev na področju gospodarnega ravnanja z odpadki,
ki prevzema odgovornost za ljudi, okolje in podjetje.

... in krogotok se začne od začetka.

Zagotavljanje infrastrukture
za ločeno zbiranje odpadkov

Saubermacher zagotavlja posode in kontejnerje najrazličnejših volumnov in izvedb za pravilno ločevanje in zbiranje odpadkov. To je prvi korak k uspešnemu recikliranju oz. okolju prijaznem odstranjevanju odpadkov.

Saubermacherjev vozni park

Uporabljamo različna specializirana vozila za zbiranje glede na vrsto odpadkov. Skupaj je za vas v pogonu 37 vozil. Pri s profesionalnim načrtovanjem poti zmanjšujemo negativne učinke na okolje. Z zbiranjem se različne snovi že na izvoru zberejo ločeno in ločeno transportirajo.

Zbiramo:

Sortirne naprave

Industrija in obrt

Industrija in obrt

Železniški tiri

Jekleni nosilci

Atestirano jeklo

itd.

Pločevinke

Alufolija

Kronska zapirala

itd.

Papirna in celulozna industrija

Časopisni papir

Lepenka

Revije

Katalogi

itd.

Knjige

Pospekti

Predelovalna industrija stekla

Steklenice

Kozarci
za vlaganje

itd.

Steklenice
za lak za nohte

Sosežig

Kompostiranje

Bioplinarne

Energija
(Toplota in Elektrika)

Kompost

Bioplin

Kompost

Proizvodnja
nadomestnih goriv

Kemično-fizikalna
obdelava odpadkov

Rafinerije

Sosežig

Sežig posebnih
odpadkov

Energija
(Toplota & Elektrika)

Odpadne
in tehnične
vode

Olja

Topila

Maziva

itd.

Sortiranje gradbenih
mas in recikliranje

Industrija in obrt

Deponija

Drobljena opeka
za nasipni material in nadomestno surovin

Izkopni material kot nasipni material in
kot plast za rekultivacijo nekmetijskih površin

Strgan asfalt (v ustrezne kvalitete) se uporabi kot
asfalt in nosilna plast pri gradnji cest

Lomljen beton se uporablja kot nasipni material, za nizkegradnje
temeljenje zgradb in nosilnih plasti pri gradnji cest

itd.

Sortiranje plastike

Industrija in obrt

Proizvodnja
nadomestnih goriv

Sosežig

PET se uporablja za
športna oblačila, plastenke in embaliranje živil

PEHD se uporablja za
zunanje vrtno pohištvo, plastične cevi in posode za odpadke

PELD se uporablja za
tube za zobno pasto in vrečke za odpadke

PVC se uporablja za
okenske okvirje in plastenke za čistila

PP se uporablja za
odbijače in notranje prevleke

PS se uporablja za
kovčke s trdo lupino in cvetlične lončne

PLA se uporablja za
zastirno folijo

itd.

Energija
(Toplota in Elektrika)

Klasičen sežig
odpadkov

Naprave za mehansko-
biološka obdelavo

Spliting
naprave

Sosežig

Deponija

Sosežig

Industrija in obrt

Energija
(Toplota in Elektrika)

Energija
(Toplota in Elektrika)

Energija
(Toplota in Elektrika)

Kovine

Les

itd.

Razstavljanje televizijskih ekranov

Naprava za
razgradnjo OEEO

Naprava za
razgradnjo svetilk

Razstavljanje hladilnikov

Industrija
in obrt

Industrija
in obrt

Industrija
in obrt

Naprave za
recikliranje

Plastika

Steklo

Kovine

itd.

Katodne
kovinske cevi

Zaščita proti
žarčenju

Žlahtne kovine

Plastika

Kovine

itd.

Redke
zemljine

Steklo

Kovine

itd.

Solne kisline

Fluorovodikova kislina

Ogljikov dioksid

Plastika

Kovine

itd.

... in krogotok se začne od začetka.

Zagotavljanje infrastrukture
za ločeno zbiranje odpadkov

Saubermacher zagotavlja posode in kontejnerje najrazličnejših volumnov in izvedb za pravilno ločevanje in zbiranje odpadkov. To je prvi korak k uspešnemu recikliranju oz. okolju prijaznem odstranjevanju odpadkov.

Saubermacherjev vozni park

Uporabljamo različna specializirana vozila za zbiranje glede na vrsto odpadkov. Skupaj je za vas v pogonu 37 vozil. Pri s profesionalnim načrtovanjem poti zmanjšujemo negativne učinke na okolje. Z zbiranjem se različne snovi že na izvoru zberejo ločeno in ločeno transportirajo.

Zbiramo: