Načrt gospodarjenja z odpadki

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki mora povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane več kot 150 ton odpadkov ali več kot 200 kg nevarnih odpadkov, imeti načrt gospodarjenja z odpadki, s katerim izvaja ukrepe preprečevanja nastajanja ali zmanjševanje nastajanja odpadkov ter ravnanje z nastalimi odpadki. Skupaj z vami izdelamo načrt gospodarjenja z odpadki, glede na vaše dejansko stanje nastajanja odpadkov pri opravljanju vaše dejavnosti. Med izvajanjem načrta gospodarjenja z odpadki skrbimo za njegovo usklajenost s predpisi, ga sprotno spreminjamo in dopolnjujemo.

Prednosti za vas:

  • Prihranek pri stroških gospodarjenja z odpadki, saj ga organizirajo in vodijo strokovnjaki z večletnimi izkušnjami na tem področju.
  • Časovni prihranek pri ravnanju z odpadki kot rezultat optimizacije zbiranja, obdelave in končne oskrbe z vašimi odpadki.
  • Zagotovitev najoptimalnejših rešitev.

  

  • Večja preglednost celotnega koncepta gospodarjenja z odpadki, vodenje evidenc, priprava analiz in ukrepov.
  • Pravna varnost s takojšnjim dostopom do vseh potrebnih zakonskih določil brez zamudnega poizvedovanja.
  • Podpora pri operativnem delu prenosa izboljšav.

Načrt gospodarjenja z odpadki

abfallwirtschaftskonzept

abfallwirtschaftskonzept