Razgradnja izrabljenih motornih vozil

Podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. je soustanovitelj družbe Ekomobil d.o.o., ki je kot nosilec skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili prevzela odgovornost proizvajalcev vozil za ekološko razgradnjo. Podjetje Saubermacher Slovenija je v proces razgradnje vključeno kot center za razgradnjo vozil in kot zbirno mesto. Imamo lastno zbirno mesto v Lenartu in še 12 zbirnih mest v severovzhodni Sloveniji.

Podjetje Saubermacher Slovenija od zadnjega lastnika prevzema odslužena motorna vozila, sestavne dele vozil, ki izvirajo iz avtomehaničnih delavnic, in vozila, za katera je odrejena dostava na osnovi odločb inšpekcij ali sodišč.

Zadnji lastnik prejme potrdilo o razgradnji, z njim odjavi vozilo iz prometa in dokazuje pravilnost odstranitve vozila.

Podjetje odslužena vozila ekološko razstavi in poskrbi za čim večji delež ponovne uporabe izgrajenih materialov.

Prevzemna mesta

Razgradnja izrabljenih motornih vozil

autozerlegung

autozerlegung