Titelbild: Saubermacher Leistungen
Titelbild: Saubermacher Leistungen

Naše individualne rešitve odstranjevanja odpadkov za

Ihr Suchbegriff

Načrt gospodarjenja z odpadki

Uničevanje arhivov in zaupnih dokumentov

Ravnanje z odpadnim steklom

Sanacija starih bremen

Ravnanje z odpadnim papirjem in kartonom

Upravljanje z zbirnim centrom ločenih frakcij

Ravnanje z blatom iz čistilnih naprav

Ravnanje z odpadki z gradbišč

Ravnanje z biološkimi odpadki

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO)

Ravnanje z nevarnimi odpadki

Čiščenje prireditvenih prostorov

Čiščenje lovilcev maščob

Ravnanje z odpadki iz obrti, industrije in storitvenih dejavnosti

Čiščenje proizvodnih površin

Premišljene rešitve

Ravnanje z odpadki iz zdravstva

Čiščenje lovilcev olj

Pogodbeni partner shem

Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki

Ravnanje s kosovnimi odpadki

Čiščenje rezervoarjev

Okoljska dežurna služba

Ravnanje z mešano embalažo

Načrt gospodarjenja z odpadki

Uničevanje arhivov in zaupnih dokumentov

Ravnanje z odpadnim steklom

Sanacija starih bremen

Ravnanje z odpadnim papirjem in kartonom

Upravljanje z zbirnim centrom ločenih frakcij

Pranje posod

Ravnanje z biološkimi odpadki

Ravnanje z nevarnimi odpadki

Čiščenje prireditvenih prostorov

Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki

Ravnanje s kosovnimi odpadki

Čiščenje rezervoarjev

Okoljska dežurna služba

Ravnanje z mešano embalažo

Ravnanje z odpadnim steklom

Ravnanje z odpadnim papirjem in kartonom

Upravljanje z zbirnim centrom ločenih frakcij

Razgradnja izrabljenih motornih vozil

Pranje posod

Ravnanje z biološkimi odpadki

Pospravljanje stare šare

Ravnanje z nevarnimi odpadki

Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki

Ravnanje s kosovnimi odpadki

Čiščenje rezervoarjev

Ravnanje z mešano embalažo

Koncern Saubermacher v akciji

Proizvodnja alternativnega goriva iz odpadkov

Proizvodnja alternativnega goriva iz odpadkov  02:17

Predelava tiskanih vezij

Predelava tiskanih vezij  02:05

Sortiranje mešane embalaže (PET)

Sortiranje mešane embalaže (PET)  01:47

Želim zvedeti več o
PLACEHOLDER !

* obvezna polja za izpolnitev