Čiščenje lovilcev olj

Rešitev za zmanjšanje stroškov obratovanja vašega lovilca olj je redno vzdrževanje in čiščenje. Ločeno zbiranje oljnih tekočin je ključnega pomena za naše okolje in je stalno nadzorovano. Da se učinkovitost delovanja vašega lovilca olj ne bi izgubila in da ne bi prišlo do nepravilnega delovanja, so periodično in redno čiščenje ter vzdrževanje neizogibni. S svojim individualnim pristopom skrbimo za učinkovito in pravilno delovanje vašega lovilca olj. Celovita storitev obsega vse postopke od meritve obremenitve zasičenosti z oljem do čiščenja filtrskega sistema, mesečnih pregledov, prevzema odpadnega mulja in ekološkega uničenja le-tega. Nudimo vam vse storitve na enem mestu.

Prednosti za vas:

  • En partner za izvedbo celotnega postopka.
  • Zaščita delovanja - vaša naprava bo delovala optimalno tudi v oteženih pogojih.
  • Optimizacija stroškov na podlagi svetovanja in obsežnega znanja.
  • Varnost ob sprotni dokumentaciji za opravljena vzdrževalna in čistilna dela.
  • Analize odpadnih voda in postopek odvzema le-teh, izdelane v pooblaščenih laboratorijih.

 

  • Strokovno usposobljen kader, ki čisti zanesljivo in ugodno.
  • Izpolnitev servisnega vzdrževalnega kartona vaše naprave.
  • Zagotovilo, da je vaš odpadek obdelan na okolju prijazen način.
  • Ob naših uslugah in upoštevanju naših navodil ne boste imeli več strahu pred inšpekcijskimi pregledi. Obisk inšpektorja bo postal rutina.

Čiščenje lovilcev olj

oelabscheiderreinigung

oelabscheiderreinigung