Ceniki

S klikom na ime občine se vam odpre veljavni cenik za odvoz odpadkov
(ločeno za fizične in pravne osebe).

Cenik odvoza odpadkov po občinah: