Ravnanje z biološkimi odpadki

Nudimo vam strokovno podporo pri zakonsko določenem ravnanju z vašimi biološkimi odpadki, ne glede na vir njihovega nastajanja (gospodinjstva, komunalna, industrijska ali storitvena podjetja). Za vas pripravimo predlog ločenega zbiranja bioloških odpadkov, zagotovimo potrebno opremo za zbiranje in nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi. 

Pri bioloških odpadkih ločimo:

  • zeleni vrtni odpad (odpadne veje, trava, listje, stara zemlja iz lončnic, rože, plevel, lesni pepel, gnilo sadje...)
  • kuhinjske biološke odpadke (zelenjavni in sadni odpadki, jajčne lupine, kavna usedlina, čajne vrečke, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke...)

Storitve so prilagojene za:

  • individualna gospodinjstva, gospodinjstva v stanovnjskih blokih
  • gostinske obrate (restavracije, gostišča, hoteli in catering)
  • organizatorje prireditev, kuhinje in menze, domove za ostarele in kuhinje v bolnišnicah, šolah, domovih, vojašnicah...

Poskrbimo tudi za okolje:

  • Naše  skrbno recikliranje bioloških odpadkov zajema tudi pridobivanje električne energije in toplote iz odpadnega materiala v obratu za pridobivanje bioplina.
  • Z vami izdelamo načrt za ravnanje z biološkimi odpadki, izberemo primerno opremo in logistiko.
  • Interval praznjenja zabojnikov določimo v dogovoru z vami.
  • Zaradi optimizacije in zmanjševanja stroškov nudimo sprotno prilagajanje s ciljem doseči čim boljši izkoristek.

Ravnanje z biološkimi odpadki

bio

bioabfallsammlung