Obvestila za uporabnike

S klikom na ime občine se vam odprejo obvestila za uporabnike storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:

Benedikt
Bled
Gornja Radgona
Hoče - Slivnica

 

 

Sveta Ana
Sveti Jurij v Slov. goricah
Sveti Jurij ob Ščavnici
Sveta Trojica v Slov. goricah
Šentilj
Škofja Loka
Vitanje
Zreče
Železniki